มี 3 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากFanshawe College

canada

2010

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Hospitality and Tourism Operations Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020

CAD$11,456.00 (263,889 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain Management

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020, 5 พฤษภาคม 2020

CAD$14,320.00 (329,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Operations Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020

CAD$14,320.00 (329,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

87.6% ของนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก Fanshawe มีงานทำภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบ และ 94.2% ของนายจ้างพอใจกับศักยภาพของบัณฑิต (KPIs 2017-18)

  • หนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดใน Ontario มีกว่า 200 หลักสูตร
  • วิทยาเขตอันสวยงามในพื้นที่ 100 เอเคอร์ใน “ป่าใจกลางเมือง”
  • ความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับสูงในด้านคุณภาพการศึกษา(KPIs)
  • ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรชั้นนำ