ทั้งหมดที่ Georgian College แคนาดา

null

1442

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Acupuncture

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,200.00 (307,130 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Aviation Management (Co-op)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Co-op)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Co-op)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Child and Youth Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (3 YEARS (CYCA), 2 YEARS (CYAC))

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (Co-op)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Computer Programmer Analyst (Co-op)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 2 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Dental Hygiene

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Denturism

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2020

CAD$25,508.00 (593,505 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Co-op)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS, PLUS 3 WORK TERMS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$13,340.00 (310,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้