มี 7 หลักสูตรสุขภาพศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากGeorgian College

canada

1703

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Denturism

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 SEMESTERS (3 YEARS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$25,508.00 (587,577 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Dental Assisting - Levels I and II

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 SEMESTERS (1 YEAR)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,340.00 (307,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 SEMESTERS (1 YEAR)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,340.00 (307,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Biotechnology - Health

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$13,340.00 (307,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Esthetician

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,340.00 (307,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Fitness and Health Promotion

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$13,340.00 (307,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Office Administration - Health Services

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 SEMESTERS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,340.00 (307,287 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้