นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนต่อ แคนาดา ที่ Fleming College

canada

1047

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (Formerly Biotechnology Technologist - Forensics)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022, 9 มกราคม 2023

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Child and Youth Care

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Computer Security and Investigations

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Ecosystem Management Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Ecosystem Management Technology - Advanced Standing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Environmental Technology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Fish and Wildlife Technology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Graphic Design - Visual Communication

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Massage Therapy

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Arboriculture Co-op

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 9 มกราคม 2023

CAD$24,264.39 (฿ 650,694) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Fleming College

วิทยาลัย Fleming เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและนวัตกรรม พร้อมด้วยวัฒนธรรมด้านการวิจัยประยุกต์และแนวคิดอันก้าวหน้าด้านการศึกษา

  • แผนกการวิจัยที่มีเงินทุนสนับสนุนที่ดี
  • หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพอันหลากหลาย
  • เขตพื้นที่ที่มีทะเลสาบใหญ่และความงดงามทางธรรมชาติ
  • มีทุนการศึกษาและเงินอุดหนุน

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ