มี 3 หลักสูตรโลหะวิทยาระดับจากFleming College

canada

224

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Artist Blacksmith

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Welding Techniques

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,761.26 (386,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Resources Drilling Technician (Optional Co-op)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,008.38 (368,753 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้