มี 1 หลักสูตรการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาจากFleming College

canada

236

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Tourism - Global Travel (Formerly Named: Tourism and Travel)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้