มี 1 หลักสูตรการบริหารพิพิธภัณท์ระดับจากFleming College

canada

204

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Museum Management and Curatorship

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้