มี 3 หลักสูตรการป่าไม้ (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากFleming College

canada

221

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Urban Forestry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$16,008.38 (368,753 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Forestry Technician (Optional Co-op)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,008.38 (368,753 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Urban Forestry Technician Co-op

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 5 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$16,008.38 (368,753 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้