มี 2 หลักสูตรผู้ช่วยการศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากNorthern Lights College

canada

172

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Education Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Education Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้