มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากNorthern Lights College

canada

209

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Pre - Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Early Childhood Education and Care

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Education Assistant

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้