มี 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากNorthern Lights College

canada

119

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Pre - Medicine

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้