มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากDurham College

canada

203

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$13,187.00 (301,775 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้