มี 1 หลักสูตรการเงินระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากDurham College

canada

225

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Finance - Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 3 มกราคม 2020

CAD$13,187.00 (303,763 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้