มี 1 หลักสูตรวารสารศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDurham College

canada

225

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Journalism - Mass Media/Journalism

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - FOUR SEMESTERS/SIX SEMESTERS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

CAD$13,187.00 (303,763 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้