ทั้งหมดที่ Canadore College แคนาดา

null

302

1

Bachelor of Science in Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Canadore College Certificate in English as a Second Language

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 เมษายน 2020

CAD$12,422.97 (288,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Basic Language Skills

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Commercial Fixed Wing Pilot

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Cook Pre-Apprenticeship

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 27 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in General Carpenter Pre-Apprenticeship

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Acting for Stage and Screen

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$12,422.97 (288,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Aviation Technology - Aircraft Maintenance and Avionics

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,780.00 (343,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Aviation Technology - Aircraft Maintenance and Structures

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,780.00 (343,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Behavioural Science

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$12,422.97 (288,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Biotechnology - Technician

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$12,422.97 (288,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ontario College Advanced Diploma in Biotechnology - Technologist

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$12,422.97 (288,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้