มี 4 หลักสูตรจิตวิทยาพฤติกรรมระดับจากCanadore College

canada

135

Ontario College Advanced Diploma in Behavioural Science - Technician

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$12,795.66 (฿ 319,323) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Advanced Diploma in Behavioural Science - Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$12,795.66 (฿ 319,323) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Diploma Behavioural Science - Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$12,795.66 (฿ 319,323) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ontario College Diploma in Behavioural Science - Technician

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$12,795.66 (฿ 319,323) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้