มี 1 หลักสูตรงานช่างไม้ในการก่อสร้างระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCanadore College

canada

321

1

Certificate in General Carpenter Pre-Apprenticeship

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้