เรียนต่อ แคนาดา ที่ College of New Caledonia

canada

177

Aboriginal Studies Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Diploma in Social Service Worker

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$14,551.00 (฿ 372,650) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Certificate in Medical Device Reprocessing Technician

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 5 เดือน

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Certificate in Office Worker Prep

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts - Aboriginal Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$12,950.00 (฿ 331,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Anthropology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$12,950.00 (฿ 331,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts English

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2022

CAD$12,950.00 (฿ 331,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in General Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$26,790.00 (฿ 686,089) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Modern Classics

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$12,750.00 (฿ 326,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Psychology

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2022

CAD$12,950.00 (฿ 331,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Sociology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2022

CAD$12,950.00 (฿ 331,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Biology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$12,950.00 (฿ 331,648) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้