มี 1 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับจากCollege of New Caledonia

canada

57

Post Diploma in Human Resources Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$10,037.00 (฿ 250,206) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้