มี 2 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ระดับจากCollege of New Caledonia

canada

57

Certificate in Web and Graphic Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Web and Graphic Design

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$13,395.00 (฿ 336,582) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้