มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากCollege of New Caledonia

canada

57

Certificate in Applied Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$16,705.00 (฿ 416,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้