มี 1 หลักสูตรชีววิทยา (ทั่วไป)ระดับจากCollege of New Caledonia

canada

127

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate Degree in Science - Biology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$12,950.00 (296,568 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้