มี 1 หลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยีระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากAlgonquin College

canada

557

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Information Technology - Interactive Multimedia and Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้