มี 1 หลักสูตรการต้อนรับ / การจัดเลี้ยงระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากAlgonquin College

canada

636

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

College Certificate in Bartending

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 14 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้