มี 1 หลักสูตรการจัดการศิลปะ / วัฒนธรรมระดับจากAlgonquin College

canada

636

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

College Diploma in Baking and Pastry Arts Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้