มี 1 หลักสูตรการจัดการศิลปะ / วัฒนธรรมระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากAlgonquin College

canada

775

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

College Diploma in Baking and Pastry Arts Management

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้