มี 2 หลักสูตรอัลตราซาวด์: ทางการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากAlgonquin College

canada

565

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

College Graduate Certificate in Diagnostic Cardiac Sonography

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

College Graduate Certificate in Diagnostic Medical Sonography

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้