ทั้งหมดที่ Selkirk College แคนาดา

null

223

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Geographic Information Systems

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,560.00 (฿ 292,864) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Rural Pre-Medicine

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,533.33 (฿ 292,242) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree in English

เข้าชม11ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (฿ 273,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Elementary Education

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (฿ 273,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in History

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (฿ 273,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Psychology

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (฿ 273,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Degree in Biochemistry

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (฿ 273,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Biology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (฿ 273,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Chemistry

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (฿ 273,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Rural Pre-Medicine

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,533.33 (฿ 292,242) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Degree in Geographic Information Systems

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$11,940.00 (฿ 278,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้