เรียนต่อ แคนาดา ที่ Selkirk College

canada

127

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Certificate in Geographic Information Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$6,266.84 (฿ 156,393) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Geographic Information Systems

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$13,323.95 (฿ 332,507) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Rural Pre-Medicine

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$13,079.00 (฿ 326,394) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree in English

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Anthropology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Economics

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Elementary Education

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in History

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Psychology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Sociology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Women's Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science Degree in Biochemistry

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 296,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้