ทั้งหมดที่ Selkirk College แคนาดา

null

330

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Geographic Information Systems

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$12,560.00 (300,190 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Rural Pre-Medicine

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$12,533.33 (299,553 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts Degree in English

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (280,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in Elementary Education

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (280,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in History

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (280,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (280,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science Degree in Biochemistry

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (280,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science in Biology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (280,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science in Chemistry

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (280,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Science in Rural Pre-Medicine

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$12,533.33 (299,553 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor's Degree in Geographic Information Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,940.00 (285,372 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้