มี 1 หลักสูตรการจัดการ (ทั่วไป)ระดับจากSelkirk College

canada

126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Post-Graduate Diploma in Culinary Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021

CAD$12,760.00 (฿ 320,626) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้