มี 3 หลักสูตรระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ระดับจากSelkirk College

canada

126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Certificate in Geographic Information Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$6,266.84 (฿ 157,469) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Geographic Information Systems

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$13,323.95 (฿ 334,796) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor's Degree in Geographic Information Systems

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$11,890.00 (฿ 298,765) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้