มี 1 หลักสูตรTesol (การสอนภาษาอังกฤษผู้ใช้ภาษาอื่น)ระดับจากSelkirk College

canada

290

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้