มี 1 หลักสูตรการสอน / การฝึกอบรมการปรุงอาหาร / การแปรรูปอาหารระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSelkirk College

canada

182

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Cook Training, Professional Certificate

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้