มี 1 หลักสูตรการผลิตอัญมณีระดับจากSelkirk College

canada

158

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Jewelry Studio Certificate

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2021

CAD$15,600.00 (฿ 367,617) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้