มี 1 หลักสูตรการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับจากSelkirk College

canada

344

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Ski Resort Operations and Management Diploma

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$9,190.00 (211,741 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้