มี 1 หลักสูตรการตัดแต่งทรงผมระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSelkirk College

canada

251

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Hairstylist Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$15,780.00 (365,214 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้