มี 1 หลักสูตรการจัดการการต้อนรับระดับจากSelkirk College

canada

126

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Post-Graduate Diploma in Hospitality Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

CAD$12,760.00 (฿ 320,626) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้