มี 1 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSelkirk College

canada

345

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Early Childhood Care and Education Certificate/Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 MONTH / 2 YEAR

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$14,890.00 (343,072 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้