มี 1 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากSelkirk College

canada

337

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Early Childhood Care and Education Certificate/Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 MONTH / 2 YEAR

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$14,890.00 (346,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้