มี 1 หลักสูตรจิตวิทยา (ทั่วไป)ระดับจากSelkirk College

canada

320

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts in Psychology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$11,725.00 (268,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้