มี 1 หลักสูตรงานสังคมสงเคราะห์ / ครอบครัว / ชุมชนระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSelkirk College

canada

344

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Human Services Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้