มี 1 หลักสูตรการวางแผนสิ่งแวดล้อมระดับจากSelkirk College

canada

161

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Integrated Environmental Planning Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2021

CAD$11,725.00 (฿ 276,302) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้