มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรระดับจากSelkirk College

canada

308

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Science in Rural Pre-Medicine

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$12,533.33 (291,339 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้