มี 1 หลักสูตรการเชื่อม (ทั่วไป)ระดับจากSelkirk College

canada

131

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Welding Foundation Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 6 กันยายน 2022

CAD$12,577.30 (฿ 316,035) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้