ทั้งหมดที่ Alexander College แคนาดา

null

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree in Business

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree in Economics

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts Degree in Psychology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Alexander มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมอบประสบการณ์การเรียนรู้ระดับนานาชาติอย่างแท้จริงให้กับนักศึกษา

  • หลักสูตรเทียบโอนใน BC Transfer System สู่มหาวิทยาลัย
  • วิทยาเขตในเมืองตั้งอยู่ใน Vancouver และ Burnaby
  • ทุกชั้นเรียนมีนักศึกษาไม่เกิน 35 คน
  • หลักสูตรมีมาตรฐานในระดับสากล