เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ แคนาดา ที่ College of the Rockies

canada

36

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts (AA) in Economics and Commerce Pre-Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$11,700.00 (฿ 300,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts (AA) in Social Work Pre-Major

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$11,700.00 (฿ 300,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Biology and Medicine Pre-Major

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$11,700.00 (฿ 300,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Environmental Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$11,700.00 (฿ 300,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration in Sustainable Business Practices

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$11,700.00 (฿ 300,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Nursing

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Adventure Tourism Business Operations

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$10,895.00 (฿ 280,009) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Business Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$11,700.00 (฿ 300,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Criminal and Social Justice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$11,700.00 (฿ 300,698) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Dental Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 เดือน

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2022, 28 มีนาคม 2022

CAD$14,400.00 (฿ 370,090) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Early Childhood Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$15,300.00 (฿ 393,221) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Education Assistant

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2021

CAD$15,300.00 (฿ 393,221) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้