ทั้งหมดที่ Cambrian College แคนาดา

null

98

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma in Animation (ANPG)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,401.31 (฿ 354,888) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Business Administration (BUAD)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (ACBU)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology - Lab and Process Control (CHLP)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Child and Youth Care (CYCP)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (CVTY)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Computer Systems Technology (CETY)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology - Industrial (EETY)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

CAD$15,426.31 (฿ 355,464) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technology - Mechatronics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,426.31 (฿ 355,464) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Graphic Design (PAGD)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Mining Engineering Technology (MNTY)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma in Music - Performance (PATM)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,276.31 (฿ 352,007) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้