มี 1 หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับPathways สู่ระดับปริญญาตรีจากCambrian College

canada

88

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Early Childhood Education (ECEP)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

CAD$14,686.63 (335,974 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้