มี 1 หลักสูตรEnglish GrammarระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากCambrian College

canada

84

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in General Arts and Science - English for Academic Purposes

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - Program length varies from four to ten months

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, กันยายน 2020, มกราคม 2021, พฤษภาคม 2021

CAD$11,383.55 (263,314 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้