มี 1 หลักสูตรการแปรรูปโลหะ (อุตสาหกรรม)ระดับจากCambrian College

canada

81

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Welding and Fabrication Technician (WFTN)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,576.31 (362,420 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้