มี 1 หลักสูตรการแปรรูปโลหะ (อุตสาหกรรม)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCambrian College

canada

87

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Welding and Fabrication Technician (WFTN)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$15,576.31 (356,453 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้